Bouwers voor hun toekomst

De Stichting Werkgroep Oost-Europa is in 1996 in het leven geroepen met als doel: "Het verrichten van werkzaamheden in Oost-Europa (voornamelijk op het gebied van renovatie en nieuwbouw) ten behoeve van de plaatselijke bevolking, vanuit een christelijke achtergrond; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord";
aldus artikel 2 van onze Stichtingsakte.

Of anders gezegd: "Wij zijn bouwers voor hun toekomst”.
Want bouwen zit ons in het bloed!...

Om dat mogelijk te blijven maken, proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken en iedere Euro die wij ontvangen ook voor de volle 100% te gebruiken voor onze projecten. 

Daarnaast betalen onze leden zelf mee aan de reis- en verblijfskosten.  

Uiteraard leggen wij voortdurend verantwoording af over de voortgang van onze projecten en over onze inkomsten en uitgaven daarvoor.
Meer daarover leest u onder het kopje 'Waar doen wij het van'.

Op de download-pagina vindt u onze meest recente jaarverslagen (vanaf 2007), alsmede de eindverslagen van onze projecten in Gaiceana (Gezondheidscentrum), Bacau (Dagactiviteitencentrum), Gagesti (Kaasmakerij), Tintareni (Jeugdcentrum), Giurcani (Jongenshuis), Plopana en Vultureni (beide projecten betroffen Multifunctionele centra).

Mede door het resultaat van onze werkzaamheden en onze zeer geringe 'overheadkosten'
heeft de belastingdienst ons de ANBI status verleend: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor onze sponsors en donateurs betekent dit, afhankelijk van de vorm waarin giften zijn gedaan,
dat deze giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kunnen worden.
Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.