Wilt u ons steunen?

Donateur worden?
Zelf meebouwen?


Onze leden betalen de reis- en verblijfkosten - zoals gezegd - voor een groot deel uit eigen zak.
Soms wordt dit ook (gedeeltelijk) gesponsord.
Maar voor de aanschaf van de benodigde bouwmaterialen is de Werkgroep afhankelijk van financiële hulp van zowel particulieren als instellingen en fondsen.

U zult begrijpen dat uitbreiding en aanvulling van daadwerkelijke -, materiële - en financiële steun bijzonder welkom is om ons werk te kunnen blijven doen!

Daarom:

Als u werkzaam bent in de bouw of u hebt twee rechterhanden die u graag uit de mouwen wilt steken voor medemensen die uw hulp zo nodig hebben;
Als u wilt helpen met voorbereidend werk in Nederland, zoals bijvoorbeeld schilderwerk van prefab kozijnen;
Als u kunt en wilt helpen door bijvoorbeeld uw contacten met potentiële sponsors;
Als u denkt dat uw kennis en kunde (op andere gebieden dan daadwerkelijk bouwen) een bijdrage kunnen zijn aan ons werk;
Als u ons op financieel gebied wilt steunen door donateur te worden of
Als u een eenmalige bijdrage wilt schenken voor ons nieuwe project,

stuur dan een berichtje naar onze secretaris: secretariaat@swoenv.nl

U kunt een financiële bijdrage desgewenst ook direct storten op rekeningnummer
NL25 ABNA 0608523887
t.n.v. Stichting Werkgroep Oost Europa Nieuw-Vennep.

Waarvoor onze zeer hartelijke dank!

Giften aan onze stichting kunt u opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte,
omdat wij in het ANBI-register van de belastingdienst zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.