Onze inkomsten

Wij mogen ons gelukkig prijzen met een breed netwerk van sponsors, trouwe donateurs en andere gulle gevers die het ons tot nu toe mogelijk hebben gemaakt om onze projecten te kunnen uitvoeren.

Zo zijn daar verschillende private fondsen voor wie ons motto 'bouwers voor hun toekomst' te zijn, steeds weer reden is om onze organisatie ruimhartig te steunen.
Zo werd ons tot nu toe grootste project, een medische post in het Roemeense Gaiceana, financieel ondersteund met een bijdrage in het kader van het Matra programma. Dit werd uitgevoerd door NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eveneens vanuit kerken en via speciale acties worden onze activiteiten financieel ondersteund.
Ook betalen onze vrijwilligers - naast de vrije tijd die zij er in steken - een groot deel van de reis- en verblijfskosten uit eigen zak.

Daarnaast hebben wij inmiddels een ruim netwerk kunnen opbouwen van bedrijven en leveranciers die zó veel vertrouwen in onze organisatie hebben, dat veel producten en diensten met grote kortingen - of zelfs 'om niet' - worden geleverd.
Dat stemt ons steeds weer tot grote dankbaarheid.

Bouwmaterialen proberen wij zo veel mogelijk aan te schaffen in het land zelf.
Dit om de eigen economie van het betreffende land ook te steunen.
Soms zijn de benodigde materialen echter niet verkrijgbaar, of van een te slechte kwaliteit.
Dan zijn wij uiteraard steeds weer aangenaam verrast met mooie aanbiedingen van Nederlandse leveranciers!

Maar het gebeurt ook regelmatig dat de locale prijzen aanmerkelijk lager liggen dan elders.
Een van onze meest recente projecten, de kaasmakerij als onderdeel van een zorgboerderij in Gagesti, Roemenië, hebben we daardoor zelfs kunnen afsluiten met een bedrag dat maar liefst € 12.000,00 ONDER de begroting is gebleven!

Uitgangspunt van onze Werkgroep is, dat alle inkomsten voor de volle 100% gebruikt worden voor onze projecten. Maar uiteraard moeten wij zelf ook kosten maken om onze projecten op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. Wij doen echter ons uiterste best om die kosten zo laag mogelijk te houden.
Tot nu toe hebben wij die zelfs kunnen beperken tot gemiddeld slechts 3% (!) van onze inkomsten.

Al-met-al heeft onze aanpak ertoe geleid dat de Nederlandse Belastingdienst ons de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft verleend.
Voor onze sponsors en donateurs betekent dit, afhankelijk van de vorm waarin giften zijn gedaan,
dat deze giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kunnen worden.
Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
 
Eén van onze sponsors:   Pachira-kwekerij Aris BV uit Rijsenhout