Nieuwtjes

 
 
Helaas heeft het coronavirus ook ingrijpende gevolgen voor onze activiteiten
 
Na de voltooiing van ons - tot dan toe - laatste project in Roemenië, keken wij al weer handenwrijvend uit naar nieuwe werkzaamheden die wij daar (of elders) zouden kunnen verrichten. En dat handen wrijven is gebleven, maar helaas uit wanhoop voor wat het Covid-19 virus ook daar voor gevolgen heeft gehad. Onze Roemeens-Nederlandse partnerorganisatie Asociatia Betania zag zich door de overheid genoodzaakt om alle kinderen naar huis te sturen (voor zover dat mogelijk was) en daarmee de zorg voor hen - noodgedwongen - uit handen te geven. Daarmee kwamen ook de al eerder nagenoeg tot stilstand gekomen financiële bijdragen vanuit overheid en gezinnen volledig tot stilstand en moesten er allerlei noodgrepen worden gezocht en toegepast om de 80 professionele medewerkers en hun gezinnen nog enigszins financieel te kunnen ondersteunen.
Toen na een aanvankelijke adempauze in de coronacrisis ook daar een tweede golf toesloeg, begonnen alle problemen weer opnieuw. Begrijpelijkerwijs is er daarom - naast persoonlijke - en reisbeperkingen - ook voor onze werkgroep op dit moment helaas nog geen zicht op nieuwe activiteiten.
Betania had graag haar 25-jarig bestaan gevierd in plezieriger omstandigheden, maar wij hopen allemaal dat 2021 zicht zal bieden op een betere toekomst voor onze beide organisaties, maar vooral voor de kinderen die dat zo hard nodig hebben. Op YouTube is een documentaire verschenen over 25 jaar Asociatia Betania, die alleszins uw aandacht waard is:
https://youtu.be/KjNCepj-f0w

 
 
We hebben bezoek gehad van de Nederlandse ambassadeur in Roemenië
 
Tijdens de werkzaamheden van onze tweede ploeg in Vultureni, in mei 2019, kregen we bezoek van mevrouw Stella Ronner Grubacic, onze toenmalige Nederlandse ambassadeur in Roemenië.
Mooi om te kunnen constateren dat onze werkzaamheden (in dit geval voor Unicef en Terre des Hommes) ook door onze overheid worden gewaardeerd.

 
Samenwerking met Terre des Hommes!

Tijdens de eind 2018 gehouden plenaire vergadering hebben de ‘leden’ van de Werkgroep volmondig ingestemd met het voorstel van het bestuur voor de renovatie van een oud pand, dat voor twee-derde gebruikt zou gaan worden voor de opvang van kinderen. Door diverse redenen kon dit echter op het laatste moment niet doorgaan, waarna gekozen is voor de afbouw van een bestaand pand, als extra ruimte bij een schoolgebouw in Vultureni, in de regio Bacau. Het gebouw zou gebruikt gaan worden als multifunctionele ruimte en voor computeronderwijs. Halverwege de werkzaamheden, medio 2019, werd de bestemming echter aangepast: in plaats van een computerlokaal krijgt de kleinere zaal een bestemming als kleuterruimte. Die kindertjes zijn tot het moment van ingebruikname van hun nieuwe ruimte nog ondergebracht in een oud gebouw, vlak naast 'ons' pand. Op vrijdag 25 oktober 2019 is het pand officieel geopend en overgedragen aan de gemeente Vultureni.


Rommelmarkt
 
Op vrijdag(avond) 8 en zaterdag (hele dag) 9 november 2019 vond weer de traditionele rommelmarkt plaats van Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep, nadat in de week daaraan voorafgaand door vele vrijwilligers (ook van onze Werkgroep) alle ruimtes in en rondom De Rank gevuld werden met de meest uiteenlopende artikelen.
De rommelmarkt werd ook dat jaar weer afgesloten met de voor velen al legendarische veiling.
In 1991 is het begonnen als kleine activiteit, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een groot(s) evenement.
In 2019 betrof het al weer de 29e editie, met wederom een indrukwekkend eindresultaat!
Wij prijzen ons gelukkig dat ook nu weer een groot deel van de netto opbrengst bestemd was voor onze Werkgroep.
Overigens werd er alweer hard gewerkt aan het inzamelen van 'Rommel' voor de editie van 2020, maar helaas kon de rommelmarkt zelf door de coronaperikelen geen doorgang vinden.
Meer informatie: www.rommelmarkt.nu


Facebook
 
Sinds 1 juli 2017 zijn onze activiteiten ook te volgen via Facebook, onder onze verkorte naam: Swoenv
(Stichting Werkgroep Oost Europa Nieuw Vennep)