Een nieuw project!

We hebben bezoek gehad van de Nederlandse ambassadeur in Roemenië
 
Tijdens de werkzaamheden van onze tweede ploeg in Vultureni, kregen we bezoek van mevrouw Stella Ronner Grubacic , onze Nederlandse ambassadeur in Roemenië.
Mooi om te kunnen constateren dat onze werkzaamheden (in dit geval voor Unicef en Terre des Hommes) ook door onze overheid worden gewaardeerd.

 
We gaan aan de slag voor Terre des Hommes!

Tijdens de eind 2018 gehouden plenaire vergadering hebben de ‘leden’ van de Werkgroep volmondig ingestemd met het voorstel van het bestuur voor de renovatie van een oud pand, dat voor twee-derde gebruikt zal gaan worden voor de opvang van kinderen. Door diverse redenen kan dit echter op het laatste moment niet doorgaan, waarna gekozen is voor de afbouw van een bestaand pand, als extra ruimte bij een schoolgebouw in Vultureni, in de regio Bacau. Het gebouw zal gebruikt gaan worden als multifunctionele ruimte en voor computeronderwijs. De bedoeling is om dit voorjaar (mei 2019) te beginnen met de werkzaamheden.


Rommelmarkt
 
Op vrijdag(avond) 9 en zaterdag (hele dag) 10 november 2018 vond weer de traditionele rommelmarkt plaats van Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Deze werd afgesloten met de voor velen al legendarische veiling.
In 1991 is het begonnen als kleine activiteit, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een groot(s) evenement. Dit jaar betrof het al weer de 28e editie, met als indrukwekkend eindresultaat een bedrag van maar liefst ruim 59.000 euro!
Wij prijzen ons gelukkig dat ook dit jaar een groot deel van de netto opbrengst weer bestemd is voor onze Werkgroep.
Overigens wordt er vanaf nu alweer hard gewerkt aan het inzamelen van 'Rommel' voor de editie van 2019, maar ook vinden het hele jaar al vele verkopen plaats via internet.
Meer informatie: www.rommelmarkt.nu


Facebook
 
Sinds 1 juli 2017 zijn onze activiteiten ook te volgen via Facebook, onder onze verkorte naam: Swoenv
(Stichting Werkgroep Oost Europa Nieuw Vennep)