Oekraïne 2000

Szürte

Wij bouwen een multifunctioneel gemeenschapshuisIn het plaatsje Szürte, waar de plaatselijke predikant tevens directeur van Dorcas Transcarpatia is, gebruikt deze organisatie een aantal in zeer slechte staat verkerende panden voor diverse activiteiten en opvang van zigeuners.
De bedoeling is dat deze panden na de verbouwing ook gebruikt kunnen gaan worden voor allerlei kerkelijke activiteiten, maar daarnaast ook op het gebied van onderwijs, landbouw-educatie en computeronderwijs.

Naast de Hungarian Reformed Church (dit deel van Oekraïne is een Hongaarse enclave waarin ook de Hongaarse tijd geldt, zo ervaren wij later) wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd, samen met plaatselijke vrijwilligers en ingehuurde krachten. Het pand wordt gebouwd met Nederlandse Ytongblokken, geschonken door de fabrikant zelf.De systematische (en daarmee efficiënte) opbouw van de kapconstructie oogst veel verwonderde (gevolgd door bewonderende) blikken. Want waar de Oekraïeners gewend zijn om na de fabricage van iedere spant een kraan te laten komen om de spant op de zoldervloer te laten plaatsen, laten wij die kraan pas komen als alle spanten klaar liggen.
Dat scheelt heel veel tijd en geld.De Werkgroep neemt zelf ook de installatie van een warm - en koudwatersysteem ter hand, waarvoor een bron geslagen moet worden omdat een waterleidingnet ontbreekt in Szürte.
Op de bovenetage worden kamers gerealiseerd, compleet met badkamers, om de ontvangst en een tijdelijk verblijf van gasten mogelijk te maken.
Ook de elektrische installatie komt voor rekening van de Werkgroep.

Tenslotte wordt een septictank aangelegd; een volslagen onbekend fenomeen in een land waar rioleringen nog nauwelijks bestaan en hygiëne bijna een vies woord lijkt te zijn.Tenslotte wordt een verbinding gemaakt tussen het gemeenschapshuis en de pastorie.

Het gemeenschapshuis is inmiddels in gebruik genomen als Dorcas distributiecentrum voor hulpgoederen door de gehele Oekraïne, als school voor het geven van landbouwkundige bijscholingscursussen (voor de plaatselijke boerenbevolking), onderwijs in Engels en Duits, computergebruik (voor met name jongeren) en religieuze vorming voor pastors, ouderlingen en onderwijzers.

Ook is het de bedoeling om in het pand rolstoelen te repareren die vanuit West-Europa worden aangevoerd.Ons harde werken wordt regelmatig beloond met heerlijke Oekraïense maaltijden, zoals een dampende goulash boven een knappend houtvuurtje, die - naarmate de dag vordert - steeds rijker gevuld raakt.

Is het project in Szürte voornamelijk uitgevoerd door de wat ervarener leden van de Werkgroep, ook de Nieuw-Vennepse jongeren zitten niet stil.

Volgende project >>>Ethiopië 2001 <<<