Een renovatieproject voor Terre des Hommes

Tijdens de onlangs gehouden plenaire vergadering hebben de ‘leden’ volmondig ingestemd met het voorstel van het bestuur voor een complete renovatie van een bestaand pand in het Roemeense plaatsje Poduri in de regio Bacau. Het gebouw zal gebruikt gaan worden voor de opvang van kinderen, en als medische post voor meer dan 3500 personen uit de regio. De bedoeling is om in het komend voorjaar (mei) te beginnen met de werkzaamheden.

Bij de opening van het meest recente project van de Werkgroep, een Multifunctioneel Centrum in Plopana, Oost Roemenië, was ook de projectmanager van Terre des Hommes in Roemenië, mevrouw Mara Matei, aanwezig. Ze was erg onder de indruk van dat project, maar ook van eerdere projecten van de Werkgroep in die omgeving, zoals het Medisch Centrum in Gaiceana en het Multifunctionele Centrum in Bacau. Zij vertelde dat zij voor Terre des Hommes verschillende projecten moet voorbereiden. Daarbij zou deze organisatie een groot deel van de kosten op zich nemen door de materialen te bekostigen, waarbij "handjes, kennis en ervaring” van externe partijen nodig zijn om die projecten te verwezenlijken. Zij hintte daarbij nadrukkelijk op de Werkgroep.

Door hun jarenlange ervaring en goede contacten met zowel de regionale als landelijke overheden, heeft Terre des Hommes vervolgens aan Asociatia Betania - de Roemeens/Nederlandse partnerorganisatie van de Werkgroep - gevraagd als adviseur en tussenpersoon te willen optreden bij die projecten. De gemeente Poduri zal eveneens een deel van de renovatiekosten op zich nemen, terwijl de (vrouwelijke) burgemeester haar woning heeft aangeboden als tijdelijke verblijfplaats voor de vrijwilligers van de Werkgroep.

Het eerste project betreft - zoals gezegd - de renovatie van het pand in Poduri, ca. 45 km ten westen van Bacau. Op dit moment is een derde deel van het pand door een arts in gebruik als medische post. Het andere (nu leeg staande) deel moet gebruikt gaan worden voor de opvang van kinderen uit de hele regio. Het gebouw is volledig opgetrokken uit steen (isolatieblokken) en recentelijk is het hele dak al vernieuwd. Maar stromend water is slechts in de behandelkamer van de arts aanwezig, de verlichting bestaat uit enkele ‘peertjes’ die aan een draad aan het plafond hangen, terwijl toiletvoorzieningen in zijn geheel ontbreken. Verwarming bestaat nu uit één houtgestookte tegelkachel per ruimte.
 
Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 

De eerste werkzaamheden voor de Werkgroep zullen bestaan uit het inwendig volledig ‘strippen’ van het gebouw. Dat strippen betekent onder andere: het verwijderen van alle binnenkozijnen en -deuren, het verwijderen van een tweetal binnenwanden, alsmede het verwijderen van alle bestaande tegelkachels. Daarna moet de vloer over de gehele oppervlakte worden geëgaliseerd, en moet een toiletgroep worden gecreëerd met een afvoer naar een daar buiten te plaatsen septictank. In de ruimte naast de toiletgroep wordt een keukentje geplaatst, waar de armste en meest verwaarloosde kinderen een maaltijd aangeboden kunnen krijgen. Ongeveer gelijktijdig zullen de buitenkozijnen en - deuren vervangen worden door kunststof exemplaren, gevolgd door het isoleren en afwerken van de buitengevel. Dat zal gebeuren door lokaal (Roemeens) personeel. Een Roemeense installateur zal een houtgestookte CV ketel plaatsen, waarna voor de werkgroep de schone taak ligt weggelegd om alle ruimtes te voorzien van leidingen ten behoeve van later te plaatsen radiatoren.

In het pand moeten nieuwe kozijnen en deuren worden geplaatst en moet de volledige elektrische installatie op de schop. Ten behoeve van de natte ruimtes (keukentje en toiletgroep) wordt een waterleiding getrokken vanuit de huidige dokterspost, gevolgd door het (in het hele gebouw) aanbrengen van verlaagde (systeem-) plafonds met inbouw-armaturen, waarboven al het leidingwerk snel en voordelig kan worden weggewerkt. Tenslotte worden alle vloeren betegeld, deuren en kozijnen geschilderd en worden de wanden afgewerkt met stevig glasvliesbehang. In eerste instantie zal begonnen worden met het toekomstige kindergedeelte, waarna de arts tijdelijk hierheen kan verhuizen en de dokterspost onder handen genomen kan worden. De verwachting is dat het - dan volledig gerenoveerde - pand zal kunnen worden overgedragen aan Terre des Hommes en de gemeente Poduri in het voorjaar van 2020. Volop werk dus voor een - helaas - slinkend aantal vrijwilligers.

In 1996 is de werkgroep van start gegaan. Dat gebeurde op initiatief van een aantal leden van de Gereformeerde kerk van Nieuw-Vennep, met hun pensioen in het vooruitzicht maar nog bruisend van enthousiasme en werklust.

De oprichters van het eerste uur zijn inmiddels allemaal overleden, maar gelukkig werd de groep steeds versterkt met ‘nieuw bloed’. Velen van hen zijn inmiddels echter ook op een leeftijd gekomen waarop de gezondheid en energie het niet meer toelaten om nog zwaar werk te verrichten in het buitenland. En nu ook de pensioenleeftijd steeds verder wordt verhoogd en VUT-ters niet meer bestaan, wordt reikhalzend uitgezien naar actieve mensen die nog in het arbeidsproces zitten, maar die graag bereid zijn een deel van hun vrije tijd beschikbaar te stellen voor dit mooie werk.